เป็นนิตยสารที่นำเสนอเรื่องราวความงดงามของจังหวัดบุรีรัมย์ให้ชาวบุรีรัมย์และผู้มาเยี่ยมเยือนได้รู้จัก