น่าเช็คอิน! “สถานีรถไฟบ้านหนองตาด” สถานที่ที่น่าค้นหา

        ปักหมุดไว้เลย!! สำหรับขาเที่ยว ที่ไม่อยากไปไกลตัวจังหวัด บรรยากาศดีน่า
พักผ่อน
และไปถ่ายรูปกับบรรยากาศตอนเย็นๆ ชมทุ่งนาฟังเสียงนก เสียงรถไฟ
พร้อมเช็คอินกันที่สถานีรถไฟบ้านหนองตาด

       สถานีรถไฟบ้านหนองตาด ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ 12 กิโลเมตร
ซึ่งตัวอาคารเป็นอาคารสถานีรถไฟบุรีรัมย์เก่านั่นเอง  ก่อนที่จะเป็นอาคารหลังปัจจุบัน
สถานีรถไฟบ้านหนองตาดเป็นอาคารไม้สองชั้นซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีเพียงที่เดียวเท่านั้น