ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ชูแนวทาง “Buriram Healthy” สร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ตั้งแต่ระดับครัวเรือนผ่านกลไกล อสม. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น หากพบบุคคลเสี่ยงต้องเข้าสู่กระบวนการติดตามเฝ้าระวัง ถ้าขัดขืนแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสนามช้างอารีนา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่9 / นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 และแนวทางการป้องกัน การเฝ้าระวังให้จังหวัดบุรีรัมย์ปลอดจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 โดยใช้แนวทาง “Buriram Healthy” ดูแลปกป้อง ดุจญาติพี่น้อง ลูกหลาน เป้าหมายบุรีรัมย์ปลอดโรคโควิด 19 ผู้ติดเชื้อเป็น “0” โดยมีนายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประธาน อสม. และ อสม. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ทั้ง 23 อำเภอ กว่า 300 คน ร่วมรับฟังและนำแนวทางไปปฏิบัติงานเฝ้าระวังในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

สำหรับรูปแบบการดำเนินงาน “Buriram Healthy ” เป็นการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เช่น ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดทั้งคนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังสำรวจผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ไต้หวัน สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สเปน ว่ามีใครในหมู่บ้านชุมชน เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้หรือไม่ หากพบต้องแนะนำให้อยู่บ้านและแยกกิจกรรมกับคนในครอบครัวอย่างน้อย 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งภายในระยะเวลากักตัวเองอยู่ที่บ้าน จะมี อสม.หรือเจ้าหน้าที่ไปให้กำลังใจดุจญาติ พี่น้อง และตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้ง รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อส่งตัวไปเฝ้าระวังอีกระดับหนึ่ง เพื่อพิสูจน์อาการป่วยทางห้องปฏิบัติการว่าใช่อาการของโรคโควิด 19 หรือไม่และทำการรักษา หากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ปฏิบัติตามก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดี โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงปลอดจากเชื้อโควิด 19 เป็น “0” ให้ยาวนานที่สุด.

สำหรับประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ หากมีความจำเป็นต้องไปสถานทีมีคนจำนวนมากควรสวมหน้ากากอนายมัย