จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของการจัดแข่งขันกีฬาระดับประเทศไทย กีฬาระดับประเทศ กีฬาเยาวชน ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

9 พ.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการแถลงข่าวถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ โดยผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ,นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , ร.ศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก 77 จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13,191 คน ผู้ฝึกสอน 3,501 คน รวม 16,692 คน มีกีฬาที่แข่งขันทั้งหมด 45 ชนิดกีฬา ตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อจาก น่านเกมส์ เมื่อปีที่แล้ว มั่นใจว่ามีความพร้อมมมากทั้งในด้านบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมมือกัน สถานที่จัดการแข่งขันได้รับความอนุเคราะห์และปรับปรุงโดยหน่วยงานเจ้าของสถานที่ดังกล่าวความร่วมมือจากภาคเอกชนในการช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยสรรค์สร้าง ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ที่ทุกคนรู้จัก และอยากมาเยือน

ทั้งนี้ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์สื่อมวลชน หรือ เพรสเซ็นเตอร์ และศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการทำงานของสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 50 เครื่องอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 2Gb เครื่องรับโทรทัศน์สำหรับติดตามข่าวสาร 15 เครื่อง เครื่องพิมพ์เอกสารและโทรสารจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้งานภายในห้องศูนย์สื่อมวลชน