จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ บริเวณสี่แยกพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์