อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆและวิถีชีวิตที่ยังคงสืบทอดกันอย่างยาวนาน เพื่อบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ได้ปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนในหมู่บ้าน โดยปกติแล้วจะทำวันแรม 15 ค่ำเดือน 5 ก่อนที่จะลงไร่ลงนา ซึ่งจะต้องมี “ขนมจีน” เป็นของสำคัญเพราะภาษาเขมรขนมจีนเรียกว่า “นูมเวง” แปลว่า “ยืนยาว” ทำอะไรก็จะยืดยาวคงทน

โดยจะมีการเดินสายสินรอบทุกบ้านทั้งหมู่บ้านพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดตอนเย็น ส่วนตอนเช้าก็จะพากันใส่บาตร

ซึ่งในปีนี้ ได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ขอบคุณภาพบรรยากาศและข้อมูลจาก คุณโอ๋ บ้านสนวนนอก