วันนี้ (25 เม.ย. 60) เวลา 11.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่ได้ซื้อ และถูกรางวัลฉลากกาชาดการกุศล ในการจัดงานมหกรรมไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำฉลากการกุศลจำหน่ายเพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยต่างๆตามหลักมนุษยธรรม และหลักการของกาชาดสากล

สำหรับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559 ได้แก่ รางวัลที่ 1 รถกระบะโตโยต้า Hilux Revo Smart Cab ได้แก่ นายสนอง กมลพันพันธ์ ชาวตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง /รางวัลที่ 2 รถแทรกเตอร์ Kubota รุ่น L 4018 ได้แก่ นายวิทยา ชะใบรัมย์ ชาวตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด / รางวัลที่ 3 รถเก๋ง MG 3 D Hatchback 1.5L ได้แก่ นายประสิทธิ์ ชอุ่มผล ชาวตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง / รางวัลเครื่องสีข้าวขนาดครอบครัว ได้แก่ นายสหรัฐ ครบุรี ชาวตำบลสองห้อง อ.เมือง ส่วนรางวัลรถจักรยานยนต์ ได้แก่นายมนต์ วังสันต์ ชาวตำบลเมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ นางสาวจิรปรียา ดำหริ ชาวตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง นางสาวปัญจรัตน์ บุญหนัก ชาวตำบลหนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ และนายพลิน ชั้นดี ชาวตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง