วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่คลินิก “สนธยาการแพทย์” ของนายแพทย์ สนธยา วัฒนโกศล อดีตหมอ รพ.บุรีรัมย์ ผู้ได้รับการขนานนามว่า “หมอใจบุญ” เปิดคลินิกให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ฟรี เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชราและผู้ยากไร้จำนวนมากแห่มาเข้าคิว เพื่อรอรับการตรวจรักษาโรค นายแพทย์สนธยา ได้ร่วมกับคณะแพทย์-พยาบาลจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

มีแพทย์ที่มารักษาผู้ป่วย 12 คน จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาล 40 คน พร้อมทั้งเภสัชกร ประชาชนจิตอาสา และเครือข่ายจาก 16 จังหวัด

ยอดผู้ป่วยประมาณ800คน. ส่วนมากเป็นโรคปวดหลัง. ปวดเอว ไข้หวัด

ทั้งนี้ยังมีชาวไทยจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมออกโรงทานและให้บริการประชาชน มีผู้แจ้งความประสงค์ออกโรงทานร่วม 200 โรงทาน บริการนวดแผนไทย ตัดผม แพ้นเล็บ หมอดูลายมือฯลฯ ฟรี การแสดงของสถานศึกษา ประชาชนที่จะร่วมร้องเพลงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดิน ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลาม

ทั้งนี้ นายแพทย์สนธยา ได้ปณิธานไว้ว่าจะเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนไปตลอดเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะหมดลมหายใจเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน