18 กรกฎา 62 ‘หมอสนธยา’ เปิดคลินิกรักษาโรคฟรี ถวายสมเด็จย่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 24

วันที่ 18 ก.ค.62 ที่คลินิก “สนธยาการแพทย์” ของนายแพทย์ สนธยา วัฒนโกศล อดีตหมอ รพ.บุรีรัมย์ ผู้ได้รับการขนานนามว่า “หมอใจบุญ” เปิดคลินิกให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชราและผู้ยากไร้จำนวนมากแห่มาเข้าคิว เพื่อรอรับการตรวจรักษาโรค นายแพทย์สนธยา ได้ร่วมกับคณะแพทย์-พยาบาลจากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีทุกวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ “สมเด็จย่า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือทุกวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า และวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่ 24 แล้ว นอกจากนี้ยังมีบริการตัดผมฟรี บริการนวดสุขภาพ หมอดูลายมือ และโรงทานแจกสิ่งของและอาหาร อีกด้วย

ทั้งนี้ นายแพทย์สนธยา ได้ปณิธานไว้ว่าจะเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนไปตลอดเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะหมดลมหายใจเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าและพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย