ขั้นตอนที่หนึ่ง : ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ ล้างมือด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่จนขึ้นฟอง หลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและขัดๆถูๆให้ทั่ว

ขั้นตอนที่สอง : ใช้ฝ่ามือถูหลังมือ ฟอกสบู่ที่หลังมือ แล้วใช้ฝ่ามือถูหลังมือ ซอกนิ้วจนกว่าจะสะอาด ถูทั้งสองข้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือ เพราะส่วนใหญ่จะล้างมือและเข้าไม่ถึงจุดนี้

ขั้นตอนที่สาม : ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว การล้างมือขั้นตอนนี้ต้องนำมือทั้งสองข้างมาประกบกัน และล้างมือด้วยสบู่อีกครั้ง ถูซอกนิ้วให้สะอาดเกลี้ยง

ขั้นตอนที่สี่ : ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว กำเป็นกำปั้นข้างหนึ่งล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังนิ้ว ทำสลับกันจะรู้สึกว่ามือเริ่มสะอาดขึ้น

ขั้นตอนที่ห้า : ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งแยกออกมาแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบหัวแม่แป้ง ใช้มือหมุนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม

ขั้นตอนที่หก : ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว ให้แบบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูด้วยฟองสบู่ตามแนวขวาง จากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน

ขั้นตอนที่เจ็ด : กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรก วิธีนี้จะช่วยให้มือของคุณสะอาดหมดจด

ทั้งนี้ การล้างมือแบบทั่วไป จะช่วยขจัดสิ่งปรกและเชื้อโรคต่างๆ หรือคราบสกปรกที่ออกมาตามธรรมชาติ อาทิเช่น คราบเหงื่อและไขมัน เป็นการล้างมือเพื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่อยู่ตามซอกมือของเราแบบชั่วคราว โดยใช้การฟอกมือใช้เวลาประมาณ 10-20 วินาที

 

แต่ถ้าต้องการความสะอาดกว่านั้น อาจจะล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (Hygienic hand washing)  หรือล้างมือด้วยการใช้สบู่เหลวผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ขายอยู่ทั่วไป เช่น Chlorhexidine 4% และใช้เวลาในการล้างมือ 30 วินาที

ส่วนกรณีเร่งด้วย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล (Alcohol gel) ก็ช่วยได้  แต่ต้องเป็นการล้างมือไม่ได้สกปรกมาก หรือ ไม่ไปจับสิ่งสกปรกมา โดนกดน้ำยาประมาณ 10 มิลลิลิตร ถูกมือในทั่วประมาณ 20 วินาที

ท้ายที่สุดในชีวิตประจำวัน “ควรจะล้างมือเวลาไหนบ้าง” เพราะ “ล้างมือบ่อยมากๆ มืออาจจะแห้งได้”โดยเฉพาะในอากาศหนาว มีคำแนะนำ 5 ข้อนี้

ล้างมือก่อนการเตรียม และปรุงอาหาร

ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

ล้างมือหลังการขับถ่าย

ล้างมือก่อน และหลัง สัมผัสผู้ป่วย

ล้างมือหลังทำกิจกรรมที่ทำให้มือสกปรก หรือ เมื่อกลับจากการออกไปข้างนอกสถานที่

เพียงเท่านี้ ก็สะอาดสดใส ห่างไกลติดโรคแล้ว!!!