รับผลิตสื่อโฆษณาประชาพันธ์ทุกชนิด Production House
– Presentation
– Music Video
– Photographer
– Computer Graphic
– ห้องอัดเสียง
– ห้องซ้อมดนตรี
– สตูดิโอ
สถานที่ตั้ง : 1/6-7 ถ.สมรรถการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์