บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความงดงาม วิจิตรตระการตา ของศิลปวัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่น
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอประโคนชัย ประจำปี 2560 คึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  เดินทางเข้ามาร่วมชมเทียนพรรษา

ผลรางวัลงานแห่เทียนพรรษาประโคนชัยประจำปี 2560
รางวัลชนะเลิศเทียนพรรษา ได้แก่
วัดแจ้ง

อันดับ ๒ ได้แก่ วัดกลาง

อันดับ ๓ ได้แก่ วัดโคน

รางวัลชนะเลิศขบวนแห่ ได้แก่ วัดจำปา
อันดับ ๒ ได้แก่ วัดแจ้ง
อันดับ ๓ ได้แก่ วัดกลาง

รางวัลชนะเลิศรูปสัตว์ประจำปี   ได้แก่  วัดแจ้ง
อันดับ ๒ ได้แก่วัดจำปา
อันดับ ๓ ได้แก่ วัดชัยมงคล