ที่ Siam Kid D English ได้สร้างโอกาสให้กับเด็กได้มีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น ในห้องเรียนครบครันไปด้วยสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก โดยแบ่งกลุ่มการเรียนการสอนตามความสามารถของเด็ก และเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยจำกัดจำนวนเด็ก คณะครูที่สอนล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของภาษา และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ เด็กจะได้เรียนกับครูทุกคน และมีการติดตาม ปรับเปลี่ยนห้องเรียนเมื่อความสามารถของเด็กพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับชั้นต่อไป ทาง Siam Kid D English ปฏิบัติตามหลักสูตรมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กทุกระดับชั้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือ เด็กพูดภาษาอังกฤษได้!
Email: SiamKidDEnglish@gmail.com
ที่อยู่ 12/18 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000